Inteligentné bezpečnostné systémy pre váš bytový dom

 

Zavolajte nám pre viac informácií 

Inteligentné bezpečnostné systémy pre váš bytový dom

 

Zavolajte nám pre viac informácií 

Efektívna ochrana bytových domov 

Krádeže v samotných bytoch, pivniciach a dokonca aj v rezidenčných garážach sú stále aktuálnejšou témou. Hlavným problémom pri bytových domoch býva, že ich obyvatelia nevenujú dostatočnú pozornosť zabezpečovaniu spoločných priestorov - najmä vstupov.

Cieľom služby vzdialeného videomonitoringu pre bytové domy nie je nájsť páchateľa po uskutočnenej krádeži, ale samotnej krádeži predísť.

Systém funguje na spojení vhodnej bezpečnostnej technológie s kamerovým systémom s výstupom na naše monitorovacie stredisko.

Bezpečnostná technológia vyvolá alarmový signál v prípade


násilného otvorenia vchodových dverí

nezatvorenia garážovej brány

zle privretých vchodových dverí (napr. keď dvere zostanú otvorené dlhšie ako 1 min.)

iného technického signálu (napr. rozbitia skla na vchodových dverách)

Pri vyvolaní alarmového signálu si operátori na vzdialenom operačnom stredisku IQONTACT
okamžite prezrú záznamy z kamerového systému, aby zistili, čo alarmu predchádzalo a v prípade podozrivého pohybu k objektu vyšlú zásahové vozidlá, ktorých posádky narušiteľov zastavia.

Naši technici vám ochotne navrhnú celý systém podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Zabezpečíme vám

Návrh, projektovanie, realizáciu a servis bezpečnostných aj kamerových systémov

Nepretržitý 24-hodinový dozor nad bezpečnosťou vašej domácnosti

Napojenie na operačné stredisko

Fyzickú ochranu objektov

Výjazd motorizovanej zásahovej jednotky na preverenie situácie

V prípade nutnosti okamžitý zásah zásahovej jednotky

Zabezpečíme vám

Návrh, projektovanie, realizáciu a servis bezpečnostných aj kamerových systémov

Nepretržitý 24-hodinový dozor nad bezpečnosťou vašej domácnosti

Napojenie na operačné stredisko

Fyzickú ochranu objektov

Výjazd motorizovanej zásahovej jednotky na preverenie situácie

V prípade nutnosti okamžitý zásah zásahovej jednotky