Inteligentné bezpečnostné systémy pre vašu obec

 

Zavolajte nám pre viac informácií ohľadom zabezpečenia vášej obce

Inteligentné bezpečnostné systémy pre vašu obec

 

Zavolajte nám pre viac informácií ohľadom zabezpečenia vášej obce

Pult centralizovanej ochrany spojený s videomonitoringom je jedinečným riešením, ako zvýšiť bezpečnosť v obci a efektívne využiť existujúce kamerové systémy v obci.

Zbavíme vás starosti a navrhneme komplexné riešenie kamerovým systémom s 24-hodinovým dohľadom a patrolujúcou mobilnou zásahovou jednotkou.

Poskytujeme komplexné riešenia,
od návrhu cez projektovanie, realizáciu
a servis bezpečnostných systémov


Kamerové systémy


Zabezpečovacie systémy

Poskytujeme komplexné riešenia,
od návrhu cez projektovanie, realizáciu
a servis bezpečnostných systémov


Kamerové systémy


Zabezpečovacie systémy

Sprostredkujeme komplexné služby k zabezpečeniu fyzickej aj vzdialenej ochrany osôb a majetku


Fyzická ochrana objektov

Pult Centrálnej Ochrany

Motorizovaná Hliadka

Efektívna ochrana majetku
(zberné dvory v obciach, námestia, športové ihriská, školy škôlky a iné verejné priestranstvá v obciach)

Videomonitoring je považovaný za vyšší stupeň napojenia na pult centrálnej ochrany

Po prijatí alarmového signálu z bezpečnostnej technológie (primárna technológia) operátori preveria vzniknutú situáciu pomocou prezretia záznamov z kamerovému systému (sekundárna technológia) a vyhodnotia opodstatnenosť vysielania zásahového vozidla.