Videomonitoring

je vyšší stupeň ochrany. Inteligentné kamery ponúkajú ďalšie možnosti ako odhaliť pokus o narušenie objektu.


Po prijatí alarmového signálu zo zabezpečovacieho systému dokáže operátor preveriť vzniknutú situáciu pomocou kamerového systému. Dokáže tak reagovať rýchlejšie a efektívnejšie riadiť postupy zásahovej jednotky.

 
 

Videomonitoring

je vyšší stupeň ochrany. Inteligentné kamery ponúkajú ďalšie možnosti ako odhaliť pokus o narušenie objektu.


Po prijatí alarmového signálu zo zabezpečovacieho systému dokáže operátor preveriť vzniknutú situáciu pomocou kamerového systému. Dokáže tak reagovať rýchlejšie a efektívnejšie riadiť postupy zásahovej jednotky.

Je mimoriadne vhodný na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov (napr. aj exteriér – pohyb stromov, prelet vtákov alebo pohyb zvierat) alebo na miestach s oprávneným pohybom (napr. administratívna budova – zamestnanci, bytový dom – obyvatelia). Vďaka kamerám dokážeme zistiť, čo alarm spôsobilo a eliminovať zbytočné výjazdy zásahovej jednotky.

Je mimoriadne vhodný na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov (napr. aj exteriér – pohyb stromov, prelet vtákov alebo pohyb zvierat) alebo na miestach s oprávneným pohybom (napr. administratívna budova – zamestnanci, bytový dom – obyvatelia). Vďaka kamerám dokážeme zistiť, čo alarm spôsobilo a eliminovať zbytočné výjazdy zásahovej jednotky.