Inteligentné bezpečnostné systémy pre vaše podnikanie

 

Zavolajte nám pre viac informácií ohľadom zabezpečenia vášho podnikania

Inteligentné bezpečnostné systémy pre vaše podnikanie

 

Zavolajte nám pre viac informácií ohľadom zabezpečenia vášho podnikania

Pult centralizovanej ochrany spojený s videomonitoringom je jedinečným riešením ako šetriť náklady a maximalizovať bezpečnosť vašej firmy, obchodu, priestorov a podobne. 

Zbavíme vás vrátnikov a strážnikov a nasadíme komplexné riešenie kamerovým systémom s 24-hodinovým dohľadom a patrolujúcou mobilnou zásahovou jednotkou.

Pult centralizovanej ochrany spojený s videomonitoringom je jedinečným riešením ako šetriť náklady a maximalizovať bezpečnosť vašej firmy, obchodu, priestorov a podobne. 

Zbavíme vás vrátnikov a strážnikov a nasadíme komplexné riešenie kamerovým systémom s 24-hodinovým dohľadom a patrolujúcou mobilnou zásahovou jednotkou.

Poskytujeme komplexné riešenia — od návrhu cez projektovanie, realizáciu a servis bezpečnostných systémov

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Systémy kontroly vstupu

Dochádzkové systémy

Elektrická požiarna signalizácia

Hlasová signalizácia požiaru

Perimetrická ochrana objektov

Ponúkame komplexné služby k zabezpečeniu fyzickej aj vzdialenej ochrany osôb a majetku

Fyzická ochrana objektov

Pult centrálnej ochrany

Motorizovaná hliadka

Efektívna ochrana firemného majetku

Videomonitoring je vyšší stupeň napojenia na pult centrálnej ochrany. Kombinuje viaceré technológie a bezpečnostné postupy:

Alarm = primárna technológia – prijatie alarmového signálu z bezpečnostnej technológie 

Kamerový záznam = sekundárna technológia – preverenie vzniknutej situácie zo záznamov z kamerovému systému

Vyhodnotenie situácie – vyslanie zásahového vozidla v prípade opodstatnenosti zásahového tímu

 

Kde sa videomonitoring kamerovým systémom odporúča?

– v jednoduchších objektoch, ale aj v komerčných budovách a areáloch

– na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov (napr. pohyb stromov, prelet vtákov alebo pohyb zvierat)

– na miestach s oprávneným pohybom (napr. administratívna budova – zamestnanci, bytový dom – obyvatelia)

24 hodín 7 dní v týždni

Získate nepretržitý monitoring vášho majetku. Nahradíte funkciu fyzickej strážnej služby a ušetríte na prevádzkových nákladoch. Zabezpečíte si ochranu pred krádežou, ale tiež pred udalosťami, ako sú potopa, prehriatie serverovne, výpadok elektrickej energie, skrat technológii atď.).