Pult centrálnej ochrany

IQONTACT prevádzkuje pult centrálnej ochrany. Vysokú kvalitu a spoľahlivosť garantuje moderná technológia centrálneho pultu a profesionálne postupy dispečerov.


 
 

Pult centrálnej ochrany

IQONTACT prevádzkuje pult centrálnej ochrany. Vysokú kvalitu a spoľahlivosť garantuje moderná technológia centrálneho pultu a profesionálne postupy dispečerov.


Technologická infraštruktúra

monitorovacieho strediska je jednou z konkurenčných výhod našej spoločnosti.

Okrem neustálych technologických inovácií, investujeme značné prostriedky do záložných riešení, vďaka čomu vieme garantovať úroveň a kontinuitu našich služieb aj v prípade vzniku možných technických porúch alebo výpadkov systémov.

Technologická infraštruktúra

monitorovacieho strediska je jednou z konkurenčných výhod našej spoločnosti.

Okrem neustálych technologických inovácií, investujeme značné prostriedky do záložných riešení, vďaka čomu vieme garantovať úroveň a kontinuitu našich služieb aj v prípade vzniku možných technických porúch alebo výpadkov systémov.

Monitorujeme:

icon-bell

alarmový signál

icon-circle

rušenie komunikácie

icon-flash

výpadok elektrickej energie

icon-shield

sabotáž

icon-flame

požiar

icon-varning

iný technický signál (napr. snímač zaplavenia)

Monitorujeme:

icon-bell

alarmový signál

icon-circle

rušenie komunikácie

icon-flash

výpadok elektrickej energie

icon-shield

sabotáž

icon-flame

požiar

icon-varning

iný technický signál (napr. snímač zaplavenia)