Využívame najmodernejší systém GPS

umožňujúci priame prepojenie medzi operátormi a zásahovými jednotkami. Operátor môže aktivovať hliadku, ktorá je najbližšie k narušenému objektu, zohľadňujúc nielen vzdialenosť, ale aj dopravnú situáciu.
 
 

Využívame najmodernejší systém GPS

umožňujúci priame prepojenie medzi operátormi a zásahovými jednotkami. Operátor môže aktivovať hliadku, ktorá je najbližšie k narušenému objektu, zohľadňujúc nielen vzdialenosť, ale aj dopravnú situáciu.

Pravidelné kontroly objektov a zásahy v prípade narušenia zabezpečujeme vlastnými zásahovými jednotkami alebo v spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami, ktoré vykonajú zásah podľa našich overených postupov a pod dohľadom nášho operátora.

Pravidelné kontroly objektov a zásahy v prípade narušenia zabezpečujeme vlastnými zásahovými jednotkami alebo v spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami, ktoré vykonajú zásah podľa našich overených postupov a pod dohľadom nášho operátora.