Inteligentné bezpečnostné systémy pre váš domov

 

Zavolajte nám pre viac informácií ohľadom zabezpečenia vášho domova

Inteligentné bezpečnostné systémy pre váš domov

 

Zavolajte nám pre viac informácií ohľadom zabezpečenia vášho domova

Pripojte zabezpečovací či požiarny systém vašej domácnosti na pult centrálnej ochrany ešte dnes 

Nestrachujte sa o svoju bezpečnosť a svoj majetok, keď spíte alebo ste v práci či na dovolenke. Pult centrálnej ochrany je nepretržitý 24-hodinový dozor nad bezpečnosťou vašej domácnosti. Vďaka nemu nikto nepozorovane neprekĺzne do vášho domu, bytu, garáže či iného objektu.

Pri narušení stráženého objektu operačné stredisko okamžite vysiela motorizovanú zásahovú jednotku na preverenie situácie a ak je treba, vykonáme aj okamžitý zásah.

Poskytujeme komplexné riešenia,
od návrhu cez projektovanie, realizáciu
a servis bezpečnostných systémov


Kamerové systémy


Zabezpečovacie systémy

Poskytujeme komplexné riešenia,od návrhu cez projektovanie, realizáciua servis bezpečnostných systémov


Kamerové systémy


Zabezpečovacie systémy

Sprostredkujeme komplexné služby k zabezpečeniu fyzickej aj vzdialenej ochrany osôb a majetku


Fyzická ochrana objektov


Pult Centrálnej Ochrany

Zabezpečovacie systémy na hlásenie narušenia (Alarm)

K ústredni sú pripojené (kabelážou alebo bezdrôtovo) viaceré typy snímačov, ktoré po vyhodnotení „nekorektného“ stavu pošlú do ústredne signál. Ústredňa ho vyhodnotí a podľa naprogramovaného postupu realizuje vopred uložené činnosti – napríklad zapne sirénu, svetelný maják alebo pošle signál do strediska registrácie poplachov (SRP), ktoré následne vyšle zásahovú jednotku do narušeného objektu. Niektoré typy ústrední dokážu na základe naprogramovaných postupov spínať elektrické obvody, napríklad zapnúť svetlo, zatvoriť elektrickú bránu a podobne.

Sprostredkujeme komplexné služby k zabezpečeniu fyzickej aj vzdialenej ochrany osôb a majetku


Fyzická ochrana objektov


Pult Centrálnej Ochrany

Zabezpečovacie systémy na hlásenie narušenia (Alarm)

K ústredni sú pripojené (kabelážou alebo bezdrôtovo) viaceré typy snímačov, ktoré po vyhodnotení „nekorektného“ stavu pošlú do ústredne signál. Ústredňa ho vyhodnotí a podľa naprogramovaného postupu realizuje vopred uložené činnosti – napríklad zapne sirénu, svetelný maják alebo pošle signál do strediska registrácie poplachov (SRP), ktoré následne vyšle zásahovú jednotku do narušeného objektu. Niektoré typy ústrední dokážu na základe naprogramovaných postupov spínať elektrické obvody, napríklad zapnúť svetlo, zatvoriť elektrickú bránu a podobne.

Základné typy snímačov:


snímač pohybu – narušenia priestoru

 snímač teploty, dymu, plynu, vody, otrasov, rozbitia/rezania skla

 panika tlačidlo na manuálne spustenie poplachu a privolanie pomoci (SRP)

 magnetický kontakt, ktorý deteguje rozpojenie, napríklad otvorenie dverí

V prípade, že by ste si chceli poistiť nehnuteľnosť proti krádeži, poisťovňa pri výpočte výšky poistného zohľadňuje okrem iného aj to, či je v objekte nainštalovaný alarmový systém a tiež či tento alarm inštalovala špecializovaná firma. V takomto prípade vás splátka poistného vyjde lacnejšie.

 

Základné typy snímačov:


snímač pohybu – narušenia priestoru

 snímač teploty, dymu, plynu, vody, otrasov, rozbitia/rezania skla

 panika tlačidlo na manuálne spustenie poplachu a privolanie pomoci (SRP)

 magnetický kontakt, ktorý deteguje rozpojenie, napríklad otvorenie dverí

V prípade, že by ste si chceli poistiť nehnuteľnosť proti krádeži, poisťovňa pri výpočte výšky poistného zohľadňuje okrem iného aj to, či je v objekte nainštalovaný alarmový systém a tiež či tento alarm inštalovala špecializovaná firma. V takomto prípade vás splátka poistného vyjde lacnejšie.